Extra bescherming voor zwaar bedreigde zaagvis en kwetsbare zijdehaaien in het Caribisch gebied

Tijdens een speciaal natuurbeschermingsoverleg hebben Caribische landen afgesproken om twee haaiensoorten toe te voegen aan het Protocol voor speciaal beschermde gebieden en soorten (het zgn. SPAW Protocol – Specially Protected Areas and Wildlife), het enige transnationale juridische instrument voor het milieu in het Caribisch gebied. Op aandringen van het Koninkrijk der Nederlanden hebben de bij SPAW aangesloten landen in de regio unaniem besloten om de groottand zaagvissen en zijdehaaien aan te bevelen voor bescherming onder de (bindende) SPAW-regels.

We zijn erg blij dat onze voorstellen op zoveel steun konden rekenen“, zegt Paul Hoetjes, coördinator natuurbeleid Caribisch Nederland van het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). “Door deelname in het SPAW-protocol hebben de partijlanden de verplichting op zich genomen de bescherming van deze unieke dieren te waarborgen.

Net vorige week verscheen een studie waarin de Groottand Zaagvis (Pristis pristis) wordt geclassificeerd als de elasmobranchensoort die het meest met uitsterven wordt bedreigd. Menselijke activiteiten zoals overbevissing en vernietiging van cruciale habitats zoals koraalriffen en mangrovebossen hebben deze achteruitgang veroorzaakt. In het geval van Zijdehaaien zijn de aantallen ernstig verminderd door overbevissing over de hele wereld en is nu bescherming nodig om verdere achteruitgang te voorkomen.

De Nederlandse Elasmobranchen Vereniging (NEV) werkte nauw samen met het ministerie van LNV, leverde de wetenschappelijke input voor de voorstellen en zorgde ervoor dat deze in overeenstemming waren met andere internationale richtlijnen.

Irene Kingma, directeur van de NEV: “In 2015 begonnen we met het Koninkrijk der Nederlanden te werken aan de bescherming van haaien en roggen onder SPAW. We zijn erg blij met de voortzetting van deze samenwerking die nu resulteren in betere bescherming voor deze iconische soorten.

We zijn opgetogen om te zien dat deze twee zeer belangrijke soorten nu nog betere wettelijke bescherming kunnen krijgen in de Caribische Zee, zodat het Caribisch gebied een wereldwijd toevluchtsoord voor haaien en roggen kan worden“, aldus Tadzio Bervoets, voorzitter van het door de Postcode Loterij gesteunde Save Our Sharks project van de Dutch Caribbean Nature Alliance.

De goedkeuring van het voorstel is een belangrijke eerste stap in de richting van permanente opname in het protocol. In maart vindt de definitieve beslissing plaats op de SPAW-Conference of the Parties, waarna de bescherming van kracht wordt.

De zijdehaai (Carcharhinus falciformis). Copyright Guido Leurs
De groottandzaagvis (Pristis pristis). Bron: Wikimedia commons

Copyright bovenste foto: Peter de Maagt