Grote hamerhaai (Sphyrna mokarran)

De grote hamerhaai is, zoals zijn naam al verraadt, de grootste hamerhaaisoort. Maximum groottes die zijn waargenomen reiken tot zes meter, maar de meeste volwassen dieren zijn zo’n vier meter groot. De vrouwtjes krijgen eens in de twee jaar een nest van 6 tot 42 jongen, die bij de geboorte al 50 tot 70 centimeter groot zijn. Wegens hoge sterfte als gevolg van bijvangst en de langzame voortplantingssnelheid wordt geschat dat het aantal grote hamerhaaien in de afgelopen 25 jaar met 80% is afgenomen. Daarom wordt de soort nu ook door IUCN gecategoriseerd als bedreigde diersoort. De biologische kennis over de grote hamerhaai is nog zeer gebrekkig en het is niet bekend hoeveel van de soort wordt gevangen door de visserij, vooral omdat verschillende hamerhaaisoorten voor vissers moeilijk uit elkaar te houden zijn.


IUCN REDLIST STATUS:

IUCN-endangered

De grote hamerhaai is één van de acht haaiensoorten die nu officieel beschermd zijn door het internationale Specially Protected Areas and Wildlife (SPAW) Protocol, het enige grensoverschrijdende wetgevende instrument voor natuurbescherming in de Cariben. Deze factsheet met informatie over de soort is geproduceerd ter ondersteuning van de voorstellen voor toevoeging aan het protocol.

Andere haaiensoorten:

Walvishaai

Verpleegsterhaai

Caribische rifhaai

Tijgerhaai

Gevlekte adelaarsrog

Voshaai

Kleintandzaagvis

Reuzenmanta

Citroenhaai

Stierhaai