Organisatie

Dutch Caribbean Nature Alliance

dcna logo

Zes parkorganisaties van de Nederlands Caribische eilanden namen in 1998 het initiatief tot een regionaal samenwerkingsverband ter ondersteuning en versterking van de natuurbescherming op hun eilanden. Deze samenwerking van parkorganisaties uit Aruba en de toenmalige Nederlandse Antillen (Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten) kreeg in 2005 officieel vorm in de Dutch Caribbean Nature Alliance, kortweg DCNA.

Het doel van deze verbindende organisatie is om de omvangrijke biologische rijkdommen van deze eilanden op land en in zee te beschermen en behouden voor komende generaties. DCNA ontwikkelt daartoe duurzame financieringsbronnen als een trust fund, bouwt kennis en ervaring op via trainingen, workshops en stafuitwisseling en promoot de overweldigend mooie en bijzondere natuur.

 

DCNA leden

 • Aruba

  Fundacion Parke Nacional Arikok
  tel: +297-585-1234
  www.arubanationalpark.org

 • Bonaire

  STINAPA Bonaire
  tel: +599-717-8444
  www.stinapa.org

 • Logo Carmabi

  Curaçao

  CARMABI
  tel: +599-9-462-4242
  www.carmabi.org

 • Logo SCF

  Saba

  Saba Conservation Foundation
  tel: +599-416-3295
  www.sabapark.org

 • STENAPA logo

  St. Eustatius

  STENAPA
  tel: +599-318-2884
  www.statiapark.org

 • Nature Foundation logo

  St. Maarten

  Nature Foundation
  tel: +721-544-4267
  www.naturefoundationsxm.org

 

Nationale Postcodeloterij

NPLlogo

Een groene en rechtvaardige wereld. De Nationale Postcodeloterij geloven dat dat haalbaar is. Daarom steunen zij organisaties die zich inzetten om onze wereld mooier te maken, voor mens en dier. Zij werven fondsen voor vele goede doelen organisaties en geven bekendheid aan hun werk. Het is de reden waarom de Postcode Loterij in 1989 is opgericht. Het Save Our Sharks project wordt mogelijk gemaakt door financiële steun van de Nationale Postcodeloterij.

 

Nederlandse Elasmobranchen Vereniging

Logo NEV

De Nederlandse Elasmobranchen Vereniging brengt wetenschappers, natuurbeschermers en beleidsmakers samen bij het vergaren van wetenschappelijk kennis en het opkomen voor de belangen van kraakbeenvissen (haaien en roggen).

Helaas gaat het bijzonder slecht met veel soorten haaien en roggen. Ze worden bedreigd door overexploitatie, vernietiging van hun habitat en omdat ze veel worden bijgevangen in visserij op andere soorten. Het is in de afgelopen jaren moeilijk gebleken om goed beleid te ontwikkelen om dit tij te keren. Dit komt met name omdat er grote hiaten bestaan in de kennis die we hebben over haaien en roggen en dit probleem is vooral groot in Nederlandse wateren. De NEV is opgericht met als doel deze hiaten in de kennis aan te wijzen en in te vullen, zowel door eigen onderzoek, als in samenwerking met Nederlandse en internationale partners.