Een bericht uit Sint Maarten na Orkaan Irma

De Sint Maarten Nature Foundation voert evaluaties van milieuschade uit na orkaan Irma

Op 6 september heeft de krachtige categorie vijf Orkaan Irma Sint Maarten getroffen met winden van 300 km/u en daarmee het eiland en zijn infrastructuur compleet verwoest achter gelaten.

De storm veroorzaakte ook aanzienlijke schade aan de natuur en het milieu van het eiland, waardoor de Sint Maarten Nature Foundation snel in actie kwam om de schade op te nemen. Van 12 tot en met 16 september werden zowel op land als onderwater beoordelingen uitgevoerd. Na het overtrekken van orkaan Maria zal hiermee verder worden gegaan.

Gevolgen op land
Orkaan Irma zorgde voor aanzienlijke schade aan de flora van het eiland. De meerderheid van de grote bomen, sommige met historische en culturele betekenis, zijn omgekomen. De meeste bladeren op het eiland zijn verbrand door wind- en zoutspray. De meeste heuvels, valleien en andere groene gebieden zijn volledig weggevaagd, waardoor het eiland bruin en bladloos is.

De avifauna (vogels) zijn ook hard geraakt door Irma’s harde winden. Hoewel sommige soorten de winden goed lijken te hebben doorstaan, zijn andere soorten bijzonder hard getroffen. De nestplaatsen van bruine pelikanen die de Nature Foundation heeft gecontroleerd zijn volledig verwoest en het herstel zal zeker een tijd duren.

Gevolgen onder water
De volgende effecten werden geregistreerd met betrekking tot de mariene ecosystemen en draslanden:
Naar schatting is 90% van de volwassen mangroven vernietigd. Het gebied van Mullet Pond, een Ramsar drasland van internationaal belang, heeft zeer aanzienlijke schade geleden. De mangrovestrengen zijn ontworteld omdat zeilboten onwettig vastgebonden zijn aan de wortels, wat zeer schadelijk is gebleken. De meeste van deze boten zijn nu gezonken.

In de draslanden en kustgebieden is zware vervuiling gemeten uit verschillende bronnen, waaronder een geschatte 120 gezonken boten van verschillende grootte. Vanwege de grote hoeveelheid gezonken schepen zijn grote hoeveelheden brandstof in vooral de Simpson Bay Lagoon en het Oyster Pond drasland gelekt. De geschatte hoeveelheid brandstof die in de Simpson Bay Lagoon is gelekt overschrijdt 100.000 liter.

Er is ook een flinke run-off van het land in het water als gevolg van de heftige regenval, waardoor de waterkwaliteit op alle stranden drastisch wordt verslechterd. Verschillende gebieden hebben slechte riolering die rechtstreeks de zee en de draslanden in vloeit. Er is ook aanzienlijke vissterfte waargenomen in de Great Salt en de Fresh Ponds als gevolg van de verslechterde waterkwaliteit.

Tijdens de evaluaties in Simpson Bay en in de Simpson Bay Lagoon werd duidelijke dat grote gebieden van zeegrasbedden zijn ontworteld en gedecimeerd.

Hoewel er nog geen koraalrifbeoordelingen zijn uitgevoerd, wordt er verwacht dat er flinke en significante schade zal zijn.

De structuren van de Nature Foundation Coral Nursery Projecten, akoestische ontvangers, conch- en zeegrasexperimenten, en de moorings op duikplekken zijn verdwenen sinds de storm.

De stranden zijn sterk geërodeerd door de vloed die Irma veroorzaakte.

Het wordt ook verwacht dat het ophopende afval in verband met de afwezigheid van infrastructuur grote gevolgen zal hebben voor de gemeenschap. De stortplaats van Philipsburg was voor de storm al overbenut en de nieuwe situatie zal grote uitdagingen met zich mee brengen met betrekking tot het verwerken van afval.

Adviseringen
De Nature Foundation wil graag de volgende adviezen aan het publiek meegeven:
– Eet geen vis, levend of dood, uit omliggende wateren. Door de run-off van het land kunnen zeevruchten besmet zijn en niet veilig om te eten.

– Wees voorzichtig bij het gebruik van stranden. De Nature Foundation heeft nog geen kans gehad om alle stranden te onderzoeken en er kunnen scherpe, gevaarlijke voorwerpen in het water liggen die letsel kunnen veroorzaken.

– Volg de instructies van de overheid om afval niet te verbranden. Brandende luiers zijn illegaal en kunnen giftige chemicaliën in de lucht afgeven.

De status van de Sint Maarten Nature Foundation 
De Nature Foundation heeft gelukkig de grootste schade weten te ontwijken. Het Nature Foundation kantoor, de Marine Park Patrol boot en de opslag hebben minimale schade opgelopen en het hele personeel heeft de storm overleefd zonder letsel.

De studenten die hun stage bij de Nature Foundation deden zijn onmiddellijk geëvacueerd na Irma en het personeel werkt momenteel aan ondersteuning van de water- en voedselverdeling en het ruimen van puin.

De Nature Foundation wil graag benadrukken dat de extreme weersomstandigheden en hun frequentie direct verband kunnen hebben met klimaatverandering. Maar de natuur en de mensen van het eiland Sint Maarten zijn veerkrachtig en zij zullen er samen weer bovenop komen.