Haaientelweekend – We weten steeds meer over onze haaien.

Zondagnacht Nederlandse tijd werd met een sunset shark dive op Saba de derde editie van Dutch Caribbean Shark Week afgesloten. De week is een initiatief van de haaienbeschermingscampagne Save Our Sharks en wordt zowel in Nederland, als op de eilanden Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten, Aruba, Bonaire en Curaçao georganiseerd.

Het doel is aandacht te vragen voor haaien en hun bescherming vanwege hun rol in het gehele ecosysteem en in toerisme. Dit jaar was er extra aandacht voor de stand van de populatie haaien in zowel Nederland als het Caribisch gebied. Een haaientelweekend in het hele Koninkrijk maakte hier onderdeel van uit. Tijdens diverse activiteiten binnen Dutch Caribbean Shark Week werden er haaien geteld in Nederland en in de wateren rond Saba, Sint Maarten en Curaçao. Zo weten we nu bijvoorbeeld dat niet alleen vérre zeeën populair zijn bij deze indrukwekkende dieren.

Haaientelweekend
Het was de eerste keer dat er een haaientelweekend werd georganiseerd. De afgelopen jaren lijken er in de Nederlandse kustzone meer haaien te worden waargenomen. Maar hier wordt nog maar weinig onderzoek hiernaar gedaan. Save our Sharks wil dit onderzoek stimuleren en nam met het haaientelweekend alvast een kleine voorsprong. Vissers, duikscholen en touroperators, maar ook vrijwilligers en wetenschappers hielden bij hoeveel haaien ze tegenkwamen tijdens hun werk of speciaal georganiseerde haaientelactiviteiten.

Resultaten

Zo stond er een haaienmerktrip in de Oosterschelde op het programma waarbij maar liefst 11 gevlekte gladde haaien zijn gemerkt voor onderzoek van Sportvisserij Nederland. Op de Waddenzee hielden garnalenvissers bij hoeveel haaien werden bijgevangen. Zij vonden onder andere twee heel jonge ruwe haaien. Dat is bijzonder omdat dit een soort is waarvan we maar weinig weten en de aanwezigheid van zulke jonge dieren doet vermoeden dat het Waddengebied mogelijk een kraamkamer is voor deze soort, die tot twee meter groot wordt. Al is dat is niets vergeleken met de walvishaai, de grootste vissoort ter wereld. Deze kan meer dan 18 meter lang worden. Walvishaaien laten zich in de Nederlandse Cariben niet vaak zien, maar de afgelopen week werden in de buurt van Bonaire als Aruba twee exemplaren gezien. Ook charismatische soorten als de hamerhaai en tijgerhaai duiken met enige regelmaat op.

Irene Kingma, projectleider van Save Our Sharks in Nederland: “We mogen nu zeker concluderen dat wij rijke en diverse haaienpopulaties hebben in onze wateren. Maar er is nog diepgaand onderzoek nodig om te achterhalen hoe populaties er nu voor staan. We hopen samen met vissers dit jaar meer te weten te komen over de Nederlandse haaien en roggen. Ook is er nog steeds weinig bekend van de haaien- en roggensoorten rond de Nederlands-Caribische eilanden. Daarom is er een nulmeting uitgevoerd in de wateren rond Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba om een indicatie te krijgen van welke soorten hier voorkomen. Dit onderzoek is vorige maand afgerond. Op dit moment worden de gegevens geanalyseerd en in de loop van de zomer hopen we de eerste resultaten te kunnen delen. Maar ik ben optimistisch na de resultaten van het haaientelweekend.”