Nederland neemt leidende rol bij bescherming van haaien in het Caribisch gebied.

Gisteren is in Miami een belangrijk stap gezet voor de bescherming van haaien in het hele Caribisch gebied. Op aandringen van Nederland is besloten om acht soorten voor te dragen voor bescherming onder het Specially Protected Areas and Wildlife (SPAW) Protocol, het enige grensoverschrijdende wetgevende instrument voor natuurbescherming in de Cariben.

Afgevaardigden uit 14 Caribische landen (Nederland vertegenwoordigd hierin de Caribische elanden Saba, St. Eustatius en Bonaire) waren deze week bijeen in Miami om afspraken te maken over bescherming van natuurgebieden en diersoorten als onderdeel van het SPAW-protocol. In het protocol worden door de aangesloten landen keiharde afspraken gemaakt om bescherming te garanderen van dieren die leven in unieke en/of kwetsbare leefomgevingen. Tot op heden zijn er geen haaien en roggen in het protocol opgenomen terwijl juist zij in het bijzonder bedreigd worden in deze gebieden. De oorzaak hiervan is vaak menselijk handelen zoals overbevissing en de vernietiging van essentieel leefgebied, zoals koraalriffen en mangrovebossen.

“Wij zijn zeer verheugd dat ons voorstel op zoveel steun kon rekenen” aldus Paul Hoetjes, coördinator natuurbeleid in Caribisch Nederland van het ministerie van EZ. “Een jaar geleden hebben wij het Yarari reservaat voor haaien en walvissen in de wateren van Bonaire en Saba ingesteld. De bescherming van haaien in het hele Caribisch gebied is de logische volgende stap.”

Bedreigde soorten
Het Ministerie van Economische Zaken heeft in overleg met de Nederlandse Elasmobranchen Vereniging (NEV) een shortlist van acht soorten, te weten drie soorten Hamerhaai, Walvishaai, Oceanische Witpunthaai, Zaagvis (waarvan weinig mensen weten dat het een haaiensoort is) en twee soorten Mantaroggen voorgedragen om opgenomen te worden in de beschermde soortenlijst. Het zijn allen soorten die door menselijk handelen bedreigd worden in hun voortbestaan in het Caribisch gebied en die bescherming nodig hebben om voor de toekomst behouden te blijven.

De goedkeuring van het voorstel is een belangrijke eerste stap naar definitieve opname in het protocol. In februari wordt definitief gestemd en zal besloten worden of de bescherming daadwerkelijk van kracht wordt.

Irene Kingma, directeur van de Nederlandse Elasmobranchen Vereniging: “Sinds 2015 zijn wij partner in het Save Our Sharks project van de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) dat als doel heeft haaienbescherming in het Nederlands Caribisch gebied op de kaart te zetten. Het is fantastisch dat we nu een rol hebben kunnen spelen bij grensoverschrijdend beheer en hard op weg zijn om haaien in het héle Caribisch gebied de bescherming te geven die ze verdienen. Wij zien de definitieve stemrondes in februari positief tegemoet”.  

species-up-for-spaw